Chuyến đến nội dung chính

Liệu quỹ có nên được chuộc tội nếu nó mất tiền không?Bao nhiêu mất mát cần được chuộc?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.