Chuyến đến nội dung chính

Ta có thể học được gì từ thất bại của Livermore?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.