Chuyến đến nội dung chính

Ngân hàng nghĩ gì về giao dịch ngoại giao?Có nguy cơ lớn trong giao dịch ngoại giao không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.