Chuyến đến nội dung chính

Cái gì là Hong Kong lâu rồi? Các sản phẩm thương mại xưa ở Hong Kong là gì?Những dịch vụ cao cấp xưa ở Hồng Kông là gì?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.