Chuyến đến nội dung chính

Ý nghĩa của quỹ ngoại giao và s ự khác nhau giữa quỹ ngoại giao và dự trữ ngoại giao là gì?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.