Chuyến đến nội dung chính

Phương pháp giá trực tiếp là gì, và điểm khác nhau giữa phương pháp giá trực tiếp và phương pháp bán giá gián tiếp là gì?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.