Chuyến đến nội dung chính

Có phải ta nên dự đoán về ngoại giao qua trò chuyện hay làm thế nào để ngăn chặn sự gian lận ở ngoại giao qua trò chuyện?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.