Chuyến đến nội dung chính

Cái gì là biểu tượng khí đổi nổi và một cái gì là tỉ lệ đổi chác cố định?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.